I. Zasady ogólne korzystania z serwisu Luknij.net

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu Luknij.net.

1.2. Z serwisu może korzystać każda osoba zarejestrowana, zwana dalej Użytkownikiem. Rejestracja w serwisie wymaga akceptacji Regulaminu, a nie stosowanie się do zawartych w nim wytycznych grozi zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika.

1.3. Administracja szanuje prywatność swoich Użytkowników. Serwis nie rozsyła niechcianych maili (SPAMu).

1.4. Administracja zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, także jego likwidację.

1.5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1.5.1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

1.5.2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników.

1.5.3. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.

1.6. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

II. Rejestracja w serwisie

2.1. Rejestracja w serwisie Luknij.net jest bezpłatna.

2.2. W celu dokonania rejestracji należy w formularzu podać: login (przyszła nazwa Użytkownika) oraz hasło, poprawny adres e-mail.

2.3. Aktywację konta dokonuje się przez uaktywnienie linku, przesłanego na podany adres e-mail.

2.4. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić lub usunąć własne dane, umieszczone w swoim profilu. Nie dotyczy to jedynie jego nazwy.

2.5. Jedna osoba może posiadać w serwisie Luknij.net tylko jedno konto.

III. Zasady dodawania nowych obrazów/filmów

3.1. Dodawać nowe obrazy, filmy i komentować mogą jedynie Użytkownicy portalu.

3.2. Tytuł każdego obrazu lub filmu powinien nawiązywać do jego zawartości.

3.3. Obrazy i filmy należy dodawać wyłącznie przez odpowiedni formularz na stronie.

3.4. Komentarze reprezentujące niski poziom kultury autora, obrazanie innych użtkowników, komentarze podszyte nienawiścią oraz rasizm, będą usuwane, a ich autorzy będą karani ostrzeżeniem lub usunięciem konta.

3.5. Administracja nie odpowiada za treść zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownik dodoający obraz, film lub komentarza powinien upewnić się, że umieszczana przez niego treść nie łamie praw autorskich oraz prawa RP.

3.6. Przed dodaniem nowego materiału użytkownik powinien upewnić się, że dana treść nie pojawiła się jeszcze na portalu.

3.7. Zakazana jest reklama usług, produktów, lub innych stron internetowych bez zgody Administracji.

IV. Rola Administracji oraz Moderatorów portalu Luknij.net

4.1. Administracja zastrzega sobie prawo usuwania kont Użytkowników notorycznie łamiących Regulamin lub działających na szkodę serwisu Luknij.net.

4.2. Osoba stwierdzająca naruszenia swoich praw (np. do wizerunku, autorskich), bądź prawa RP powinna to zgłosić.

 

V. Przyznawanie punktów za aktywność.

5.1. 10 punktów za zarejestrowanie się.

5.2. Jeden punkt za zalogowanie się, limit 1 punkt dziennie.

5.3. Jeden punkt za głosowanie.

5.4. Ilość punktów za komentarz 3 jeśli będziesz spamować to za każdy spam -5

5.5. 6 punktów za dodanie wpisu.

5.6. 100 punktów za każdy rok z nami 🙂

Nowy Portal ogłoszeniowy